Historiske bidrag

Masse interessant stoff finnes her! Hvor skal vi begynne? Darwins The Origin of Species by Means of Natural Selection fra 1859, er en naturlig start. Denne, og massevis av andre tekster og annet stoff av og om Darwin, er nå tilgjengelig i en gratis database, Darwin Online

Oversikter:

Freud:

Annet:

 

 

Finn litteratur

Her er et par tips for hvordan man finner en bok eller artikkel på Internett. 

P R O B L E M L Ø S N I N G K O M M E N T A R
     
· FINN EN BOK ·
"Jeg har en boktittel, men hvordan skal jeg finne boken? Boken er Sigmund Freud, Drømmetydning"
Gå til BIBSYS og skriv inn drømmetydning Freud i søkevinduet til venstre (rekkefølgen på søkeordene er likegyldig). Du får litt over 20 treff, hvorav flere angir ulike utgaver av Freuds bok. Klikk på et av treffene, og du får vite hvor boken befinner seg.
· FINN EN ARTIKKEL ·
"Jeg har lest om en artikkel, og vil gjerne vite tittel og hvor den ble trykket. Det er noe med being sane in insane places, tror forfatteren er Rosenhan"
Mange muligheter her! La oss prøve PUBMED. PUBMED er fritt tilgjengelig på Internett. Skriv inn noen stikkord, eks. being sane insane rosenhan i søkevinduet (rekkefølgen på søkeordene er likegyldig). Du får opp den eksakte referansen. Denne kan også brukes til videre søk. Ofte får du også sammendrag (abstract) av artikkelen, noe som kan gi mye informasjon.
· FINN EN ARTIKKEL 2 ·
"Jeg har lest om en artikkel, og vil gjerne lese den! Det er Rosenhans artikkel On being sane in insane places"
GOOGLE er en mulighet; søk med søkeordene rosenhan sane insane og du vil få mange treff, bl.a. en PDF-versjon av denne artikkelen. Google og andre søkemotorer kan gi gode treff, men vær obs! Du får også treff som ikke er relevante, og treffene kan være av tvilsom kvalitet. Bruk denne muligheten med fornuft og forsiktighet!

 

Anvendelse

Psykologisk kunnskap anvendes på en rekke områder. Personer som har gjennomgått profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.) og dessuten har fått godkjenning som psykolog fra Statens helsetilsyn har lov å benytte yrkestittelen "psykolog". (En "psykiater" er en lege med utdanning i psykiatri.)

Psykologisk kunnskap anvendes i terapi, tiltak som iverksettes for å kurere en diagnostisk lidelse. Psykologer forsker på hvilke metoder som er mest virksomme her, og hvorfor de er det. Selve grunnlaget for vurderingen av terapi er mye diskutert. De fleste mener at psykologisk praksis skal være basert på forskningbasert erfaring, men hva dette betyr er mye diskutert.

Psykologisk kunnskap anvendes i tillegg på en rekke andre områder, såsom veiledning og undervisning, ledertrening, bedriftsrådgivning, diagnostisering, planlegging, forebyggende arbeid, sakkyndighetsarbeid, og mye mer. Mange psykologer arbeider med oppgaver som dette, det samme gjør folk med psykologi i sin fagkrets (eks. cand.polit. med hovedfag i psykologi; master-kandidater med hovedvekt på psykologi).

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Tepapi og terapiforskning

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Atferdsproblemer 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Selvhjelp 

 

Forskning

..for de virkelig seriøse:

- Science Made Stupid
- The Annals of Improbable Research

 

 

 

 

 
Programvare for eksperimentkontroll og datainnsamling via PC:

Et par nyttige oversikter:

Web-basert programvare for administrasjon av eksperimenter/deltakere:

Web-baserte undersøkelser:

Programvare og hardware for eksperimentkontroll, datainnsamling og -analyse:

Statistisk analyse av data:

Sosialpsykologi

Sosialpsykologien utgjør et viktig og omfattende felt i moderne psykologi. Én grunn til dette er at nærmest alle psykologiske fenomener fremtrer innenfor en sosial ramme - de har en sosial dimensjon. Det er viktig å forstå hvilken betydning denne sosiale dimensjonen har. En annen grunn er at mange av de temaer sosialpsykologien studerer, har stor samfunnsmessig og praktisk interesse. Kunnskap fra sosialpsykologisk forskning har dermed potensielt stor betydning i å forstå og løse samfunnsproblemer.

Generelle oversikter:

Tidsskrifter: