Bøker

Her finner du informasjon om noen av de bøkene undertegnede har redigert eller forfattet de siste årene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psychology and life (2012) er en skandinavisk tilpasning av Zimbardos klassiske introduksjonsbok. Trykk på bildet for mer informasjon!

  

       Psykologi 1 og Psykologi 2 (2011) er en revisjon av boken Psykologi: En introduksjon, som først kom i 1997. Psykologi 1 er en oppdatert versjon av den opprinnelige boken. Psykologi 2 er en tematisk utvidelse, der en rekke viktige forskningstemaer fra moderne psykologi presenteres. Trykk på bildet av hver bok for mer informasjon.

 

 

 

 Psykologiens forskningsmetoder (2009) foreligger nå i 3. utgave.

 

 Anvendt atferdsanalyse (redigert av Eikeseth & Svartdal, 2010) er annen utgave av boken, som gir et bilde av hvordan anavendt atferdsanalyse brukes i ulike sammenhenger i dag. Første del av boken gir en teoretisk innføring i atferdsanalyse.