Psykolog eller ikke psykolog?

Hvis din faglige bakgrunn er biologi, kaller du deg biolog; er den teologi, kaller du deg teolog. Men hva hvis din faglige bakgrunn er psykologi?

Norske universiteter har i dag to parallelle utdanningsløp i psykologi: Det internasjonale bachelor-master-løpet, og profesjonsutdanningen. Bare folk med gjennomført profesjonsstudium kan søke godkjenning som psykolog i Norge og kalle seg psykolog. Folk med masterutdanning i psykologi kan ikke kalle seg psykolog. Dette betyr at Norge definerer "psykolog" som en "klinisk psykolog". Ikke helt logisk, og i kontrast til resten av verden. Den Britiske psykologforeningen skiller eksempelvis mellom 9 typer av psykologer:

There are nine areas of psychology in which it is possible to become a Chartered Psychologist:

Skillet mellom de to utdanningsløpene i Norge har blitt ytterligere skjerpet de siste årene ved at UiO og NTNU tar opp studenter til profesjonsstudiet direkte fra videregående skole, mens UiB og UiT tar opp profesjonsstudenter fra årsstudiet.

Les Tim Brennens artikkel om temaet her.

Les artikkel i Universitas her.