Finn litteratur

Her er et par tips for hvordan man finner en bok eller artikkel på Internett. 

P R O B L E M L Ø S N I N G K O M M E N T A R
     
· FINN EN BOK ·
"Jeg har en boktittel, men hvordan skal jeg finne boken? Boken er Sigmund Freud, Drømmetydning"
Gå til BIBSYS og skriv inn drømmetydning Freud i søkevinduet til venstre (rekkefølgen på søkeordene er likegyldig). Du får litt over 20 treff, hvorav flere angir ulike utgaver av Freuds bok. Klikk på et av treffene, og du får vite hvor boken befinner seg.
· FINN EN ARTIKKEL ·
"Jeg har lest om en artikkel, og vil gjerne vite tittel og hvor den ble trykket. Det er noe med being sane in insane places, tror forfatteren er Rosenhan"
Mange muligheter her! La oss prøve PUBMED. PUBMED er fritt tilgjengelig på Internett. Skriv inn noen stikkord, eks. being sane insane rosenhan i søkevinduet (rekkefølgen på søkeordene er likegyldig). Du får opp den eksakte referansen. Denne kan også brukes til videre søk. Ofte får du også sammendrag (abstract) av artikkelen, noe som kan gi mye informasjon.
· FINN EN ARTIKKEL 2 ·
"Jeg har lest om en artikkel, og vil gjerne lese den! Det er Rosenhans artikkel On being sane in insane places"
GOOGLE er en mulighet; søk med søkeordene rosenhan sane insane og du vil få mange treff, bl.a. en PDF-versjon av denne artikkelen. Google og andre søkemotorer kan gi gode treff, men vær obs! Du får også treff som ikke er relevante, og treffene kan være av tvilsom kvalitet. Bruk denne muligheten med fornuft og forsiktighet!