Forskning

  • Utskrift

..for de virkelig seriøse:

- Science Made Stupid
- The Annals of Improbable Research

 

 

 

 

 
Programvare for eksperimentkontroll og datainnsamling via PC:

Et par nyttige oversikter:

Web-basert programvare for administrasjon av eksperimenter/deltakere:

Web-baserte undersøkelser:

Programvare og hardware for eksperimentkontroll, datainnsamling og -analyse:

Statistisk analyse av data: