Anvendelse

Psykologisk kunnskap anvendes på en rekke områder. Personer som har gjennomgått profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.) og dessuten har fått godkjenning som psykolog fra Statens helsetilsyn har lov å benytte yrkestittelen "psykolog". (En "psykiater" er en lege med utdanning i psykiatri.)

Psykologisk kunnskap anvendes i terapi, tiltak som iverksettes for å kurere en diagnostisk lidelse. Psykologer forsker på hvilke metoder som er mest virksomme her, og hvorfor de er det. Selve grunnlaget for vurderingen av terapi er mye diskutert. De fleste mener at psykologisk praksis skal være basert på forskningbasert erfaring, men hva dette betyr er mye diskutert.

Psykologisk kunnskap anvendes i tillegg på en rekke andre områder, såsom veiledning og undervisning, ledertrening, bedriftsrådgivning, diagnostisering, planlegging, forebyggende arbeid, sakkyndighetsarbeid, og mye mer. Mange psykologer arbeider med oppgaver som dette, det samme gjør folk med psykologi i sin fagkrets (eks. cand.polit. med hovedfag i psykologi; master-kandidater med hovedvekt på psykologi).

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Tepapi og terapiforskning

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Atferdsproblemer 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Selvhjelp