Sosialpsykologi

Sosialpsykologien utgjør et viktig og omfattende felt i moderne psykologi. Én grunn til dette er at nærmest alle psykologiske fenomener fremtrer innenfor en sosial ramme - de har en sosial dimensjon. Det er viktig å forstå hvilken betydning denne sosiale dimensjonen har. En annen grunn er at mange av de temaer sosialpsykologien studerer, har stor samfunnsmessig og praktisk interesse. Kunnskap fra sosialpsykologisk forskning har dermed potensielt stor betydning i å forstå og løse samfunnsproblemer.

Generelle oversikter:

Tidsskrifter: