Personlighet, avvik

Personlighet 

Ideen om at vi alle har en relativt unik og stabil karakter, en personlighet, er intuitiv for de fleste av oss. Personlighetspsykologien er kanskje nettopp derfor fylt av engasjerende teorier og kontroverser. En av de virkelig store kontroversene fra 60- og 70-tallet er den såkalte person-situasjon-kontroversen.

Sosiallæringsteorien til Albert Bandura representerer vel gjerne situasjon-siden i ovennevnte kontrovers. En artig artikkel i Stanford Magazine gir et godt innblikk i denne mannes vesentlige betydning for psykologifaget.

På den andre siden av kontroversen finner man gjerne tilhengere av en eller annen variant av 5-faktor-modellen. En norsk variant av den mye brukte 5-faktor personlighetstesten kom i 1993, og er beskrevet i en artikkel av Harald Engvik i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (s. 884-896).

Psykisk helse og psykiske lidelser 

Umiddelbart tenker vi gjerne at det må være et nokså skarpt skille mellom psykiske lidelser og det som er "normalt". Ved nærmere ettertanke er et slikt skille likevel ikke så innlysende. Kanskje er det slik at det bak "uforståelige" symptomer og væremåter skjuler seg helt allmennmenneskelige problemer. Kanskje kan psykiske forstyrrelser betraktes som normale reaksjoner i "unormale" situasjoner? Kan psykiske lidelser ramme enhver?

Norske oversikter: 

Oversikter:

Positiv psykologi:

Klinisk psykologi og psykiatri:

Helsepsykologi: