Individuelle forskjeller

Noe av det mest slående i vårt møte med andre, er hvor forskjellige vi mennesker er. Slike forskjeller ses på mange områder, hvorav noen har vært viet spesiell interesse innenfor psykologien. Dette gjelder først og fremst individuelle forskjeller i intelligens og personlighet. Forskere som undersøker individuelle forskjeller, har spesielt vært opptatt av å måle individuelle forskjeller i intelligens og personlighet, og å undersøke hvilke praktiske konekvenser slike forskjeller har.