Utvikling

Utviklingspsykologiens målsetting er å relatere endringer i atferd og egenskaper til alder. Det er mulig å se et hvilket som helst psykologisk fenomen i en utviklingspsykologisk ramme. Forutsetningen er at fenomenets utviklingshistorie belyses. Det som avgrenser utviklings-psykologien fra andre deler av psykologien, er altså ikke hvilke fenomener som studeres, men måten de studeres på. Utviklingspsykologien omhandler menneskets utvikling fra unnfangelse til død.