Motivasjon

Ordet "motivere" stammer fra latin (‘movere’) og betyr "bevege". Motivasjonspsykologien forsøker å gi svar på hva det er som beveger oss til handling. Dette spørsmålet finnes i mange varianter: Hva er det som gjør at vi føler behov for væskeinntak eller mat? Hvorfor spiser vi for mye? Hva motiverer oss til å delta i sport, og hvorfor er det så viktig for noen å vinne? Hva gjør at noen bestemmer seg for å bli elektriker og ikke enn kokk? Hvorfor er det så vanskelig for en vanerøyker å slutte å røyke? Hvorfor begynner vi å studere psykologi?

Generelle teorier om motivasjon - se en mye brukt lærebok kalt Motivation: Theories and Principles. Et alternativ er Understanding Motivation and Emotion.

Charles Darwins ideer om emosjonelle uttrykk, beskrevet iThe Expression of the Emotions in Man and Animals (og mye annet fra Darwins virke), kan leses gratisdatabasen DarwinOnline. Paul Ekman, som er en sentral forsker på området, har en velkjent bok: What the Face Reveals.

Når det gjelder det nevrofysiologiske grunnlaget for emosjoner, se Joseph LeDoux sin bok The Emotional Brain. Joseph Ledoux driver en lab ved New York University, og har et utrolig artig og interessant sett med nettsider knyttet til denne virksomheten.