Sansning og persepsjon

Persepsjon defineres som oppfatning av omverden (og av oss selv) ved hjelp av sansene. Det handler altså på den ene side om sanser, sansepåvirkninger og sanseinntrykk, og på den annen side om den oppfatning eller det bilde av verden som sansene bidrar til å forme eller korrigere. Oppfatningen er ikke identisk med sansningen. Jeg lytter til en samtale og utsettes for et komplekst mønster av lydbølger, med alle slags nyanser og overganger. Det jeg oppfatter er imidlertid ikke et fonetisk flimmer, men ord.

Noen informative sider om persepsjon: 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Et interessant perseptuelt fenomen er synestesi - det at (noen) personer opplever farger til stimuli som bokstaver, tall, ukedager, musikk og annet. Se vår samleside for synestesi i Tromsø: