Undervisning

De fire største universitetene tilbyr fullt utdanningsprogram i psykologi, fra introduksjonsstudier (som inngår i bachelor-programmene) til profesjonsstudium. Disse universitetene tilbyr også forskerutdanningsprogram (ph.d.).

  Bachelor  Master  Profesjonsstudium 
Uio  Intro   BA  MA  Prof
UiB   Intro   BA  MA  Prof
NTNU   Intro   BA  MA  Prof
UiTø   Intro   BA  MA  Prof

 

 

 

 

PowerPoint-presentasjoner og annet undervisningsstoff:

Når du skal skrive: