Biologisk psykologi og nevrovitenskap

Biologisk psykologi omhandler det biologiske grunnlag for atferd og bevissthet. Med biologisk grunnlag menes strukturer og prosesser, først og fremst i sentralnervesystemet, som er relatert til atferd og bevissthet. Det Finnes en mengde nettbaserte ressurser på nevroanatomi; se f.eks. Neuroguide.com. Dette er en stor portal med nevrostoff, blant annet en fin liste med mye visuelle hjelpemidler til læring av landemerker i nervesystemet.

Nevrovitenskap, kognitiv nevrovitenskap

Evolusjonsteori: