Bøker, Frode Svartdal

  Svartdal (Red.), Psykologi: En introduksjon  Svartdal: Psykologiens forskningsmetoder (2. utgave)   Svartdal/Flaten: Læringspsykologi  Overskeid/Svartdal: Det ubevisste og moderne vitenskap  Eikeseth & Svartdal (Red), Anvendt atferdsanalyse  Svartdal: Begreper i læringspsykologi         

 

Kjøp:
Bokkilden
 

 

Informasjon om psykologi:
Psykologiressurser på nettet
 

 

Anbefalt nettleser: Get Firefox!